GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT - ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA - R. BOŠKOVIĆA, 21000 SPLIT, Tel - 470 899, 470 911, Fax - 470 937

Djelatnosti

Kontakt informacije

Geodetski zavod d.d. Split
Zavod za projektiranje i izvođenje geodetskih radova

Adresa · Ruđera Boškovića 20, 21000 Split
Gdje smo na karti?

Tel · 021 470 911 i 021 470 899
Fax · 021 470 937
Mail · zavod@geozavod-st.hr

Popis djelatnosti

Državna izmjera i katastar nekretnina

 • Projektiranje i izvođenje mreža osnovnih geodetskih točaka
 • Projektiranje i izvođenje nivelmana svih kategorija
 • Katastarska izmjera i tehnička reambulacija
 • Parcelacijski i drugi geodetski elaborati

Fotogrametrija

 • Terestičko snimanje objekata
 • Restitucija terestičkih i aerofotogrametrijskih snimaka
 • Aerotriangulacija s izjednačenjem
 • Digitalna fotogrametrijska izmjera za potrebe katastra, projektiranja i izradbe topografskih karata
 • Digitalni model reljefa i digitalni ortofoto
 • Geodetska vještačenja metodom aerofotogrametrije za izgrađenost objekata do 15.02.1968.

Kartografija

 • Digitalna kartografska obrada podataka izmjere
 • Izrada topografskih planova i karata različitih mjerila
 • Izrada digitalnih modela reljefa i različitih visinskih prikaza
 • Računanja i obrada digitalnog ortofota, te izrada ortofoto planova i karata
 • Izrada tematskih zemljovida

Gis i geoinformatika

 • Projektiranje, izrada i implementacija prostornih informacijskih sustava i baza podataka
 • Prikupljanje svih prostornih podataka

Inženjerska geodezija

 • Iskolčenje svih vrsta projekata
 • Nadzor i opažanje pomaka objekata
 • Projektiranje i izvođenje hidrografskih mjerenja (određivanje dubina mora, jezera i rijeka i njihova prikaza)
 • 3D lasersko skeniranje
 • Precizna geodetska mjerenja u industriji
 • Projektiranje i izvođenje lokalnih mreža geodetskih točaka za posebne namjene