GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT - ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA - R. BOŠKOVIĆA, 21000 SPLIT, Tel - 470 899, 470 911, Fax - 470 937

Djelatnosti

Kontakt informacije

Geodetski zavod d.d. Split
Zavod za projektiranje i izvođenje geodetskih radova

Adresa · Ruđera Boškovića 20, 21000 Split
Gdje smo na karti?

Tel · 021 470 911 i 021 470 899
Fax · 021 470 937
Mail · zavod@geozavod-st.hr

Državna izmjera i katastar nekretnina

DRŽAVNA IZMJERA je sustav podataka trodimenzionalnog prikaza područja R. Hrvatske utemeljen na prikupljanju, obradi i prikazivanju topografskih i zemljišnih podataka različitim geodetskim metodama.
Geodedski zavod d.d. Split od svog osnutka je sudjelovao u različitim projektima prikupljanja podataka radi definiranja prikaza područja R. Hrvatske kao što su:

 • trigonometrijska mreža II, III i IV reda
 • nivelmanska mreža I i II reda
 • projekatiranje, uspostava i izmjera 10 km mreže GPS točaka R. Hrvatske
 • projektiranje i uspostava GPS mreža različite namjene
 • sudjelovanje u međudržavnim GPS kampanjama EUREF-94, CRODYN-94/96, EUVN-97,
 • izmjera i označavanje državne granice
 • topografska izmjera
 • izrada službenih državnih karata

KATASTAR NEKRETNINA je evidencija o česticama zemljine površine, zgradama i drugim građevinama, te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini.Katastarska izmjera je prikupljanje i obrada svih podataka kojima je svrha izrada katastra nekretnina.

Geodetski zavod d.d Split je vodeća geodetska tvrtka u Republici Hrvatskoj u provođenju programa Vlade Republike Hrvatske o državnoj izmjeri i katastru nekretnina sa bogatim iskustvom, tehnološkom opremljenosti i znanjem djelatnika. Do sada je GZS izradio više desetaka katastarskih izmjera na području cijele Republike Hrvatske i znatno doprinjeo sređivanju zemljišnih evidencija.

GZS ima bogato iskustvo i dugu tradiciju izvođenja različitih radova za potrebe zemljišnih evidencija:

 • katastarska izmjera i tehnička reambulacija
 • parcelacijski elaborati za diobu ili spajanje katastarskih čestica
 • parcelacijski elaborati za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja
 • elaborati za evidentiranje pomorskog ili vodnog dobra
 • elaborati za evidentiranje podatakao zgradama
 • ostali geodetski elaborati