GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT - ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA - R. BOŠKOVIĆA, 21000 SPLIT, Tel - 470 899, 470 911, Fax - 470 937

Djelatnosti

Kontakt informacije

Geodetski zavod d.d. Split
Zavod za projektiranje i izvođenje geodetskih radova

Adresa · Ruđera Boškovića 20, 21000 Split
Gdje smo na karti?

Tel · 021 470 911 i 021 470 899
Fax · 021 470 937
Mail · zavod@geozavod-st.hr

Nadzor i opažanje pomaka objekata

Zadatak geodetskih mjerenja deformacija (oskultacija) visokih objekata i hidroelektrana je osiguranje od mogućih iznenadnih i nepredvidivih pojava na objektima (brana i strojarnica), te zaštita okoline i nizvodnog područja od šteta i katastrofa. Geodetsko-tehničkim praćenjem provodi se prikupljanje potrebnih podataka provedbom najpreciznijih geodetskih mjerenja, radi racionalnog održavanja objekata u toku eksploatacije. Bitno je da se pravovremeno registriraju svi događaji i stanja koji bi mogli utjecati na sigurnost objekata.

Geodetska mjerenja pomaka obuhvaćaju sva mjerenja u svrhu određivanja promjene oblika objekta ili tla pod utjecajem vanjskih ili unutarnjih sila. Objekt se idealizira određenim brojem točaka čiji se položaj određuje u odnosu na referentnu ili osnovnu geodetsku osnovu izvan područja mogućih pomaka. Geodetskim metodama određuju se (mjere) promjene položaja pojedinih točaka na objektu, a deformacija se može utvrditi na temelju rezultata mjerenja pomaka. Stvarno ponašanje objekta može se utvrditi samo dobro osmišljenim i kvalitetno izvedenim opažanjima, te stručnom obradom podataka.

Današnji brzi napredak znanosti i tehnologije utječe i na geodetsku struku, a odnosi se kako na mjernu opremu tako i na metode prikupljanja, obrade i upravljanja podacima. Također rastu potrebe i zahtjevi korisnika, što vodi do toga da se traženi podaci, njihova kvaliteta, metodologija obrade i ostale karakteristike sve više usavršavaju.

Naše reference:

 • HE Peruča deformacije brane
 • HE Orlovac deformacije čeličnog cjevovoda i dovodnog tunela
 • HE Đale deformacije brane
 • HE Kraljevac deformacije brane Gubavica, vodne komore cjevovoda i strojarnice
 • RHE Velebit deformacije cjevovoda, brana Razovac i Štikada, strojarnica te dovodnog tunela
 • HE Jaruga deformacija cjevovoda i strojarnice
 • HE Miljacka deformacija cjevovoda i vodne komore
 • HE Golubić deformacija cjevovoda, strojarnice dovodnog kanala, nasipa jezera
 • Brana Prančević deformacija brane
 • HE Zakučac deformacija dvaju dovodnih tunela
 • Luka Ploče deformacija lučke obale
 • Sjeverna luka deformacija mosne dizalice

Galerija slika

RHE Velebit
Kran RHE Velebit
HE Miljacka
HE Kraljevac
Ekstenziometar
ekstenz_mjerenje
Cjevovod RHE Velebit
Brana Prančević
Nacrt
Nacrt