GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT - ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA - R. BOŠKOVIĆA, 21000 SPLIT, Tel - 470 899, 470 911, Fax - 470 937

Kontakt informacije

Geodetski zavod d.d. Split
Zavod za projektiranje i izvođenje geodetskih radova

Adresa · Ruđera Boškovića 20, 21000 Split
Gdje smo na karti?

Tel · 021 470 911 i 021 470 899
Fax · 021 470 937
Mail · zavod@geozavod-st.hr

Novosti

24. svibanj 2012.

POZIV NA JAVNI UVID

 

Temeljem zahtjeva naručitelja Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3 i lokacijske dozvole Klasa: UP/I 350-05/10-04/0059, Urbroj: 2181/1-11-06/03-10-0019 od 09.12.2010. god., Geodetski zavod d.d. Split iz Splita izradio je parcelacijski elaborat za formiranje građ. čest. za izgradnju gore navedene prometnice u K.o. Solin a u svrhu provedbe kroz katastarski operat i zemljišnu knjigu. Radi upoznavanja s izrađenim elaboratom pozivamo na javni uvid sve vlasnike navedenih zemljišnoknjižnih čestica i vlasnike susjednih zemljišnoknjižnih čestica:

K.O. SOLIN

4741/4, 4742/1, 4745/1, 4746/2, 4746/1, 4747/1, 4747/2, 4747/4, 4747/5, 4749/2, 4751/10, 4751/11, 4751/3, 4751/5, 4756/11, 4756/12, 4756/90, 4756/91, 4756/10, 4756/21, 4756/22, 4756/20, 4756/24, 4756/28, 4756/57, 4756/29, 4756/30, 4756/67, 4756/69, 4756/70, 4756/55, 4756/68, 4756/38, 4756/62, 4756/16, 4756/32, 4756/35, 4756/52, 4756/60, 4756/61, 4763/18, 4763/43, 4763/50, 4763/51, 4763/52, 4763/23, 4763/5, 4763/6, 4763/7, 4775/10, 4778/4, 4778/7, 4778/3, 4778/8, 4781/1, 4781/3, 4781/6, 4782/3, 4782/4, 4860/24, 4970/1, 4970/2, 4971/2, 6676/10, 6676/11, 6676/12, 6676/16, 6676/21, 6676/23, 6676/4, 6676/8, 6676/1, 6676/18, 6676/25, 6676/30, 6676/31, 6676/32, 6676/33, 6679/31, 6679/8, 6686/7, 6892/1, 6892/2, 6676/28, 4739/3, 4739/1, 4739/4, 4739/5, 4784/1, 4784/10, 4781/5, 4781/4, 4795/3, 4795/20, 4795/14, 4769/31, 4796/7, 4796/2, 4779/1, 4774/5, 4773/23, 4778/5, 4778/9, 4775/15, 4775/10, 4775/3, 4775/11, 4756/58, 4763/53, 4763/31, 4763/24, 4763/11, 4763/49, 4763/48, 4763/45, 4763/14, 6679/14, 4860/4, 4860/23, 6676/9, 4860/3, 4908/3, 4908/4, 4908/5, 4908/8, 498/9, 4908/30, 4908/14, 4747/3, 4751/8, 6892/3, 6892/5, 4751/1, 4756/29, 4756/50, 4756/49, 4756/42, 4763/3, 4756/47, 4756/25, 4763/56, 4756/54, 4756/65, 4756/66, 4756/74, 4973/6, 4745/6, 4967/4, 4967/1, 4967/5, 4967/2, 4969/2, 4769/1.

Javni uvid, potpisivanje prijavnih listova te izvješća o utvrđivanju međa i drugih granica, te o novom razgraničenju, održat će dana 31.05.2012. god. (četvrtak) i 01.06.2012. god. (petak) od 9 do 14 sati u uredu Geodetskog zavoda d.d. Split u Splitu, Ruđera Boškovića 20, kontakt na 021/470-911, Dijana Kodžić, mag. ing. geod. et geoinf.