GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT - ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA - R. BOŠKOVIĆA, 21000 SPLIT, Tel - 470 899, 470 911, Fax - 470 937

Kontakt informacije

Geodetski zavod d.d. Split
Zavod za projektiranje i izvođenje geodetskih radova

Adresa · Ruđera Boškovića 20, 21000 Split
Gdje smo na karti?

Tel · 021 470 911 i 021 470 899
Fax · 021 470 937
Mail · zavod@geozavod-st.hr

Projekti

30. lipanj 2010.

Katastarska izmjera - Gornje Selo - otok Šolta

Svrha katastarske izmjere i tehničke reambulacije je prikupljanje i obrada svih potrebnih podataka kako bi se osnivale katastarske čestice, evidentirale zgrade i druge građevine, te posebni pravni režimi na zemljištu i načini uporabe zemljišta.

Kada se prikupe i obrade svi potrebni podaci, izrađuje se elaborat katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije. Uz ostale dijelove, elaborat obvezno sadrži katastarski plan i popisne listove. Na katastarskom planu katastarske su čestice prikazane tako da se vide njihove granice, zgrade koje su na njima izgrađene i brojevi katastarskih čestica. Na katastarskom planu prikazani su i kućni brojevi te granice različitog načina uporabe na katastarskoj čestici. U popisnim listovima iskazuju se svi prikupljeni i obrađeni pisani podaci o nekoj katastarskoj čestici, podaci o nositeljima prava na nekretninama prikupljeni na temelju raspoloživih dokumenata (zemljišne knjige i katastra), kao i izjava zainteresiranih stranaka.

Prikupljanje i obrada svih potrebnih podataka obavlja se provedbom sljedećih radnji:

 • homogenizacija katastarskog plana i izrada popisa razlika
 • uspostavljanje dopunskog polja stalnih točaka geodetske osnove
 • izradu digitalnog ortofoto plana i digitalnog modela terena
 • prikupljanje i obradu podataka o katastarskim česticama
 • prikupljanje i obradu podataka o zgradama i drugim građevinama
 • prikupljanje i obradu podataka o položaju i obliku zgrada i drugih građevina
 • prikupljanje i obradu podataka o nositeljima prava na katastarskim česticama
 • izradu digitalnog katastarskog plana
 • izradu elaborata
 • kontrolu kvalitete sastavnih dijelova elaborata
 • pregled i potvrđivanje elaborata

Konačni proizvod katastarske izmjere ili tehničke reambulacije je katastar nekretnina koji je osnovni preduvjet Uređene zemlje – Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra.

Galerija slika