GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT - ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA - R. BOŠKOVIĆA, 21000 SPLIT, Tel - 470 899, 470 911, Fax - 470 937

Kontakt informacije

Geodetski zavod d.d. Split
Zavod za projektiranje i izvođenje geodetskih radova

Adresa · Ruđera Boškovića 20, 21000 Split
Gdje smo na karti?

Tel · 021 470 911 i 021 470 899
Fax · 021 470 937
Mail · zavod@geozavod-st.hr

Projekti

30. lipanj 2010.

Mikrotriangulacija - Brza cesta Solin - Klis

ELABORAT USPOSTAVLJANJA TOČAKA MIKROTRIANGULACIJE

Izgradnja zapadnog kolnika brze ceste Solin – Klis
Poddionica: Jamani - Klis Grlo

Naručitelj: KONSTRUKTOR INŽENJERING d.d. SPLIT, Svačićeva 4/I, 21 000 Split

Osnovni način određivanja geodetske osnove za izgradnju tunela jest triangulacija. Tunelska triangulacija postavlja se u obliku centralnog sustava ili lanca trokuta.

Projekt triangulacije sastavlja se, u ovisnosti od dužine tunela, na preglednoj karti različitih mjerila, na kojoj je približno ucrtana trasa tunela, uz prethodno rekognosciranje terena.

Pri tome je potrebno pridržavati se slijedećih naputaka:

  • Točke tunelske triangulacije ne smije se postavljati iznad same trase, jer tokom izgradnje može doći do deformacije terena i prema tome i do pomaka točaka. To naravno ovisi najviše o dubini na kojoj se tunel gradi, kao i o kvaliteti tla kroz koji tunel prolazi.
  • Sa točaka geodetske osnove sa kojih će se prenositi smjer u tunel, potrebno je ostvariti vizure na najmanje dvije točke geodetske osnove, na udaljenosti od najmanje 200 m.
  • Treba težiti što pravilnijim trokutima.

Dužine strana triangulacijske mreže ovisi prvenstveno od konfiguracije terena.

Za potrebe gradnje tunela Klis-Kosa i Klis-Grlo prema projektiranoj dogradnji zapadnog kolnika brze ceste Solin-Klis, poddionice: Jamani - Klis Grlo obavljeni su geodetski radovi stabilizacije, mjerenja i računanja koordinata stupova točaka mikrotriangulacijske mreže.

Točke mikrotriangulacije stabilizirane su kao betonski stupovi s željeznom pločom i rupom za centriranje instrumenta (Slika1). Na stupovima koji se nalaze na portalima tunela (monumenti) nalazi se i bolcna od prokroma kojoj je određena nivelmanska visina (reper).

Opažanje i računanje koordinata stupova točaka mikrotriangulacijeke mreže podijeljeno je u dvije faze:

  1. Položajno određivanje stupova točaka (y i x koordinata)
  2. Za opažanje točaka korišten je CROPOS sustav i to njegov VPPS servis koji pruža umreženo rješenje faznih mjerenja u realnom vremenu. Točnost VPPS servisa je 2 cm položajno i 4 cm za 3D opažanje. Instrument korišten za točaka je dvofrekventni uređaj TRIMBLE R8 model 2. Kako bi se postigla zahtijevana subcentimetarska točnost svaka točka opažana je u tri ponavljanja s intervalom od 60 sekundi i reinicijalizacijom instrumenta između pojedinog mjerenja. U svrhu zadovoljavanja propisane subcentimetarske točnosti korištene su postoječe poligonske točke s kojim je napravljena dodatna kontrola i kalibracija opažanja.

  3. Visinsko određivanje (H koordinata).
  4. Zbog zahtijevane točnosti, visine repere ugrađenih u stopama monumentnih stupova (stup najbliži ulazu u tunel) određene su preciznim geometrijskim nivelmanom. Instrumentarij korišten pri mjerenju je digitalni nivelir Zeiss Dini 20, s pripadnim kodiranom invarskim letvama, stativom, i nivelmanskim papučama. Veza monumentnih stupova ostvarena je na postoječe repere koji su sastavni dio mreže točaka na brzoj cesti Solin – Klis.

    U okviru zadatka stabilizirano je i opažano ukupno jedanaest točaka mikrotriangulacije.

Galerija slika