GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT - ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA - R. BOŠKOVIĆA, 21000 SPLIT, Tel - 470 899, 470 911, Fax - 470 937

Kontakt informacije

Geodetski zavod d.d. Split
Zavod za projektiranje i izvođenje geodetskih radova

Adresa · Ruđera Boškovića 20, 21000 Split
Gdje smo na karti?

Tel · 021 470 911 i 021 470 899
Fax · 021 470 937
Mail · zavod@geozavod-st.hr

Projekti

29. ožujak 2017.

Katastarska izmjera na području Općine Drenje za K.o. Potnjani

Iz razloga potrebe što bržeg dostupa informacijama u prostoru, podacima o stvarnom stanju zemljišta i nekretnina, te imovinsko-pravnim odnosima koji na njima vladaju Vlada Republike Hrvatske, Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa su pokrenuli Nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra .

Jedan od projekata je i izrada katastra nekretnina na području Općine Drenje za K.o. Potnjani, a iz razloga višegodišnje starosti katastarskih planova koji ne daju primjerenu sliku o stvarnom stanju u prostoru, te vlasničkim i drugim pravima.

Sukladno tomu Državna geodetska uprava, Osječko-baranjska županija i Općina Drenje odlučili su financirati i izvršiti NOVU KATASTARSKU IZMJERU na području Općine Drenje za K.o. Potnjani, te su pokrenuti geodetsko-katastarski radovi u svrhu izrade KATASTRA NEKRETNINA, tj. izrade nove katastarske i zemljišno knjižne evidencije.

Nova katastarska izmjera na području Općine Drenje obuhvatit će površinu oko 1467 hektara, gdje sada ima 2486 katastarske čestice i 615 objekata.

Ovaj je postupak bitan jer će se u konačnici razgraničiti i odrediti vlasništvo građana, pojas državnih, županijskih i lokalnih cesta, javnih površina, vodnoga dobra, zemljišta u vlasništvu MORH-a, zemljišta za redovnu uporabu zgrada i nekretnine u vlasništvu Općine i RH.

Ovaj PROJEKT obavljati će se slijedeće 14 mjeseci u niz aktivnosti. Važno je napomenuti da je SAMO U ZAJEDNIČKOJ SURADNJI VLASNIKA PARCELA, NADLEŽNOG KATASTRA I IZVOĐAČA (tako da svaki obavi svoje zadatke u okviru zakonske obveze) moguće doći do kvalitetnih katastarskih i zemljišno knjižnih evidencija.

Obavijesti i upute vlasnicima zemljišta
Pregled Potnjani

Odgovorna osoba: Tehnički rukovoditelj Gojko Vuko, dipl.ing.geodezije
e-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr
e-mail: zavod@geozavod-st.hr Voditelje terenske grupe: Ante Kuduz, geodet
mob: 091/470-9571

Galerija slika