GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT - ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA - R. BOŠKOVIĆA, 21000 SPLIT, Tel - 470 899, 470 911, Fax - 470 937

Kontakt informacije

Geodetski zavod d.d. Split
Zavod za projektiranje i izvođenje geodetskih radova

Adresa · Ruđera Boškovića 20, 21000 Split
Gdje smo na karti?

Tel · 021 470 911 i 021 470 899
Fax · 021 470 937
Mail · zavod@geozavod-st.hr

Projekti

14. rujan 2017

Katastarska izmjera na području Grada Obrovca za K.o. Kruševo

Iz razloga potrebe što bržeg dostupa informacijama u prostoru, podacima o stvarnom stanju zemljišta i nekretnina, te imovinsko-pravnim odnosima koji na njima vladaju Vlada Republike Hrvatske, Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa su pokrenuli Nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra .

Jedan od projekata je i izrada katastra nekretnina na području Grada Obrovca za K.o. Kruševo, a iz razloga višegodišnje starosti katastarskih planova koji ne daju primjerenu sliku o stvarnom stanju u prostoru, te vlasničkim i drugim pravima.

Sukladno tomu Državna geodetska uprava i Grad Obrovac odlučili su financirati i izvršiti NOVU KATASTARSKU IZMJERU na području Grada Obrovca za K.o. Kruševo, te su pokrenuti geodetsko-katastarski radovi u svrhu izrade KATASTRA NEKRETNINA, tj. izrade nove katastarske i zemljišno knjižne evidencije.

Nova katastarska izmjera na području Grada Obrovca obuhvatit će površinu oko 6151 hektra, gdje sada ima 10746 katastarskih čestica i 2100 objekata.

Ovaj je postupak bitan jer će se u konačnici razgraničiti i odrediti vlasništvo građana, pojas državnih, županijskih i lokalnih cesta, javnih površina, vodnoga dobra, zemljišta u vlasništvu MORH-a, zemljišta za redovnu uporabu zgrada i nekretnine u vlasništvu Općine i RH.

Ovaj PROJEKT obavljati će se slijedeća 24 mjeseca u nizu aktivnosti. Važno je napomenuti da je SAMO U ZAJEDNIČKOJ SURADNJI VLASNIKA PARCELA, NADLEŽNOG KATASTRA I IZVOĐAČA (tako da svaki obavi svoje zadatke u okviru zakonske obveze) moguće doći do kvalitetnih katastarskih i zemljišno knjižnih evidencija.

Obavijesti i upute vlasnicima zemljišta
Pregled Kruševo

Odgovorna osoba: Tehnički rukovoditelj Gojko Vuko, dipl.ing.geodezije
e-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr ; e-mail: zavod@geozavod-st.hr

Voditelje terenske grupe: Jakov Zokić, geodet
mob: 098/344-489

Galerija slika