GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT - ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA - R. BOŠKOVIĆA, 21000 SPLIT, Tel - 470 899, 470 911, Fax - 470 937

Kontakt informacije

Geodetski zavod d.d. Split
Zavod za projektiranje i izvođenje geodetskih radova

Adresa · Ruđera Boškovića 20, 21000 Split
Gdje smo na karti?

Tel · 021 470 911 i 021 470 899
Fax · 021 470 937
Mail · zavod@geozavod-st.hr

Projekti

28. lipanj 2010.

Katastarska izmjera na području Grada Kaštela za k.o. Kaštel Kambelovac i k.o. Kaštel Gomilica

Elaborat Nove katastarske izmjere je izrađen i predan u nadležni katastarski ured u Splitu.

Čeka se početak javnog izlaganja prikupljenih podataka.


Pregled Kaštela
Obavijesti i upute vlasnicima zemljišta

Odgovorna osoba: Damir Lončar
e-mail: damir.loncar@geozavod-st.hr

Galerija slika