GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT - ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA - R. BOŠKOVIĆA, 21000 SPLIT, Tel - 470 899, 470 911, Fax - 470 937

Kontakt informacije

Geodetski zavod d.d. Split
Zavod za projektiranje i izvođenje geodetskih radova

Adresa · Ruđera Boškovića 20, 21000 Split
Gdje smo na karti?

Tel · 021 470 911 i 021 470 899
Fax · 021 470 937
Mail · zavod@geozavod-st.hr

Popis investitora

 • Agencija EKO, Split
 • DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Zagreb
 • HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT, Split
 • ELEKTROPROJEKT, Zagreb
 • HEP Proizvodnja d.o.o P.P. HE JUG, Split
 • HRVATSKE AUTOCESTE, Zagreb
 • HRVATSKE CESTE, Zagreb
 • HRVATSKE VODE, Split
 • IGH, Zagreb
 • IPZ d.d., Zagreb
 • MORH, Zagreb
 • OPĆINA DUGI RAT, Dugi Rat
 • PROJEKTNI BIRO d.o.o, Split
 • URBOS d.o.o, Split
 • ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA, Split
 • ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA, Dubrovnik
 • ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Zadar

Reference

29. lipanj 2010.

DMR,JAC,Karepovac,Kornati

Dionica DUGOPOLJE-ŠESTANOVAC

Izrada DIGITALNOG MODELA RELJEFA (DMR) kao podloga za projektiranje autoceste DALMATINA.

Karepovac

Projekt: Obračun volumena deponiranog otpadnog materijala na odlagalištu Karepovac. Praćenje akumulacije otpadnog materijala tijekom deset godina i račun volumena u odnosu na nulto stanje 1960 godine.

NP KORNATI

Projekt: Izrada Digitalnog modela reljefa za Nacionalni Park Kornati tijekom nove izmjere K.O. Kornati. Projektni zadatak obuhvaća područje sedam trigonometrijskih listova sa ukupno 92 otoka. Iz podataka fotogrametrijskog kartiranja i terenskih podataka izrađeni su digitalni modeli reljefa za svaki pojedini otok. Kao finalni proizvod geodetskih radova izrađeni su digitalni modeli visina (DMV) za cijelo područje projektnog zadatka.

Galerija slika