GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT - ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA - R. BOŠKOVIĆA, 21000 SPLIT, Tel - 470 899, 470 911, Fax - 470 937

Kontakt informacije

Geodetski zavod d.d. Split
Zavod za projektiranje i izvođenje geodetskih radova

Adresa · Ruđera Boškovića 20, 21000 Split
Gdje smo na karti?

Tel · 021 470 911 i 021 470 899
Fax · 021 470 937
Mail · zavod@geozavod-st.hr

Popis investitora

 • Agencija EKO, Split
 • DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Zagreb
 • HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT, Split
 • ELEKTROPROJEKT, Zagreb
 • HEP Proizvodnja d.o.o P.P. HE JUG, Split
 • HRVATSKE AUTOCESTE, Zagreb
 • HRVATSKE CESTE, Zagreb
 • HRVATSKE VODE, Split
 • IGH, Zagreb
 • IPZ d.d., Zagreb
 • MORH, Zagreb
 • OPĆINA DUGI RAT, Dugi Rat
 • PROJEKTNI BIRO d.o.o, Split
 • URBOS d.o.o, Split
 • ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA, Split
 • ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA, Dubrovnik
 • ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Zadar

Reference

30. lipanj 2010.

Izvlastenje - Brza cesta Ploče

Geodetski zavod d.d. između ostalog izvodi radove za rješavanje izvlaštenja zemljišta pri gradnji objekata ili izvođenja radova u interesu Republike, a tijekom svog djelovanja izradio je elaborate izvlaštenja za većinu dionica Jadranske Autoceste u Lici i Dalmaciji te mnogobrojne pristupne ceste.

Izvlaštenje se može provesti u korist fizičke ili pravne osobe (korisnik izvlaštenja), koji na taj način stječe pravo koristiti nekretninu u svrhu radi koje je izvlaštenje izvršeno, a ono može biti potpuno ili nepotpuno, o čemu ovisi i vrata geodetskog elaborata.

Elaborati izvlaštenja pripadaju grupi geodetskih elaborata namijenjenih izmjeni katastarskog i zemljišno-knjižnog stanja na parcelama. Ovoj grupi elaborata pripadaju:

 • Predparcelacijski elaborat
 • Parcelacijski elaborat
 • Elaborat uplane objekta
 • Elaborat ispravka površine

Galerija slika